När du behöver skonsam ”träning” av kropp och sinne erbjuder jag Hatha Yoga här på InCare i Svinninge, Åkersberga. Samt Restorative Yoga för fysisk och mental vila. Jag lägger även in traditionella moment för att du ska få lite av hela yogatraditionen i din praktik.

Hatha Yoga

Hatha Yoga är en av de äldsta, av de moderna yogaformer som finns idag. Denna yogaform ligger till grund för de flesta kroppspositioner och flöden som utövas även i andra yogaformer. Hatha betyder kraftfull och syftar till att använda sig av fysiska kroppsaktiviteter för att förbereda kroppen för det mentala arbetet, där vi kan nå sinnesro. Ha representerar det aktiva, medan Tha står för det lugnande.

Hatha Yoga strävar efter att hitta balans mellan kropp och sinne samt mellan aktivitet och vila för att kunna uppnå god hälsa. Det är en skonsam yogaform som passar de allra flesta, med olika anpassningar efter förmåga. Den kan även utövas med både dynamisk styrka och mjuk stretch, i stilla positioner eller mer flödande rörelser. Hatha Yoga fokuserar på medveten andning, både när det gäller förberedande andningsövningar (Pranayama), samt yogisk andning (Ujjayi) som synkroniserar andetag med fysisk rörelse.

Med Hatha Yoga kan vi bygga muskelstyrka, öka rörlighet och balans i kroppen, minska stelhet och stärka hållningen. Vi kan även skapa mentalt fokus, bidra till god cirkulation och hälsosamma inre organ – samt det främsta syftet med all yoga: Hitta ett inre lugn!

Hatha Yoga på InCare

Jag som arbetar här på InCare i Svinninge, Åkersberga heter Cecilia Marberg och är Certifierad Yogalärare i 200 timmar Hatha Yoga. Utöver detta har jag studerat upp till 500 timmar avancerad yogalärarutbildning där även Restorative Yoga ingick, som du kan läsa om nedan. Om du vill praktisera Hatha Yoga kan du boka yogalektioner på InCare här: Yogakurser och PT yoga lektion

Restorative Yoga

Restorative Yoga är en terapeutisk yogaform under total stillhet och vila, i olika bekväma och mer eller mindre liggande positioner. Positionerna är helt utan muskelansträngning, med det naturliga andetaget som nyckel för att även andningsapparaten ska få ”slappna av”.

Restorative Yoga strävar efter att kropp och sinne ska få möjlighet att vila och återhämta sig. Detta i syfte att kunna bygga upp det som är ohälsosamt och behöver läkas. Kroppen ”lyfts upp” och avlastas med kuddar och filtar för att möjliggöra denna avslappning. Genom att hålla positionerna under längre stunder hinner även nervsystemet koppla av. Och man klarar att hålla sig vaken (!) kan även hjärnan registrera att kroppen slappnar av, till skillnad från när vi sover.

Med Restorative Yoga kan vi slappna av muskler, minska stelhet, spänningar och smärta, slappna av mentalt, minska stress, oro och ångest samt bidra till en hälsosam kropp fri från skador och sjukdomar – samt det främsta syftet med alla yoga: Hitta ett inre lugn!

Restorative Yoga på InCare

Inom ramen av min 500 timmar avancerad yogalärarutbildning valde jag 25 timmar Restorative Yoga. Jag tycker att det är en underbara form för återhämtning, och välkomnar dig att boka Restorative Yoga här på InCare: PT yoga lektion

Chanting

Chanting handlar om att sjunga eller ljuda mantran. Det kan innebära att t.ex. sjunga ”OM” i början och slutet av en yogaklass, eller ett längre mantra som mer liknar en sång. Varje mantra har ett filosofiskt budskap för att guida yogautövaren i sin praktik och livsstil. Chantingen hjälper också till att förlänga utandningen, vilket i sig har en lugnande effekt på kroppen. Ljudet skapar även vibrationer i kroppen som leder till att nervsystemet kopplar av. Och så ökar koncentrationen genom att fokus hamnar på sång istället för på något annat.

Pranayama

Pranayama står för andningskontroll och handlar om att göra olika andningsövningar då varje övning har ett speciellt syfte. Prana betyder livsenergi och påverkas enligt yogatraditionen av andning. Andning bidrar bl.a. till bättre syresättning och ämnesomsättning. Med olika andningstekniker kan vi även påverka muskler och nervsystem, slappna av kroppen, sänka stress och lugna sinnet. Vi kan också få igång cirkulationen i kroppen, rena kropp och sinne, och öka koncentrationen genom att fokus hamnar på andetag istället för på något annat.

Asana

Asana står för kroppskontroll och syftar till kroppspositioner som utövas i yoga. Det innefattar positioner både stilla och i rörelse, som hjälper kroppen att bevara viktig energi och hålla sig fri från sjukdomar och skador. En asana har alltid ett filosofiskt, mentalt och fysiskt syfte. Den bör vara stabil, lätt och bekväm att utföra, för att ge optimal effekt. Det betyder förstås inte att man aldrig får utmana sig själv, men en grundregel är att en position inte ska göra ont, varken att inleda, hålla eller avsluta. Med asanas förbereder vi också kroppen att sitta stilla i meditation.

Meditation

Meditation handlar ofta om att sitta stilla och blunda. Det finns förstås inget som säger att man inte kan meditera på annat sätt om man så önskar. Men meditationsprocessen syftar hur som helst till att rikta uppmärksamheten inåt, bort från yttre stimuli. Detta gör man t.ex. genom att inledningsvis fokusera på något som exempelvis mantra, andetag, fokuspunkt för ögat etc. För att vidare flyta över i att fokusera utan fokuspunkt, då man inte tänker på något alls. Och slutligen uppnå total sinnesro: ”Yogas citta vrtti Nirodha” dvs. Yoga är när sinnets rörelser stillar sig (Patanjali, Yoga Sutras 1:2)

Savasana

Savasana – den viktigaste positionen av alla. Ordet betyder ”död mans ställning” och syftar till att ligga helt stilla. Det är i Savasana som kroppen får total vila och kan återhämta sig och tillgodogöra sig alla fysiska fördelar av yogapraktiken. Kanske kan det verka enkelt att ligga stilla men har tvärtom sina utmaningar, för den stressade att kunna ligga still och slappna av kropp och tankar, och för den redan avslappnade att kunna hålla sig vaken. Det är nämligen i vaket tillstånd som även hjärnan får vara med och uppleva denna totala vila och avslappning, till skillnad från när vi sover.

My Cart
Wishlist
Categories