Yogafilosofi

Yoga är en många tusen år gammal tradition. Man har t.ex. hittat grottmålningar från ca 15000 år sedan som föreställer det vi idag skulle kalla för meditationsställning. Även om det inte går att veta om det var just yoga som bilderna avsåg.

Ordet Yoga

Ordet ”yoga” kommer från sanskrit och betyder förening. Det handlar om förening mellan kropp och själ, eller mellan varje enskild människa och omvärlden. Lite kortfattat handlar detta i sin tur om att nå sinnesro. Ordet i sig har ursprungligen inget att göra med de kroppsliga aktiviteter som vi idag kallar yoga. 

Yogafilosofi vs Religion

Yoga är en filosofi och ingen religion till skillnad från vad många tror. Det finns ingen gud att be till men det går att hitta liknelser inom både Buddhism och Hinduism när det gäller t.ex. meditation och livsstil.

Vedisk Yoga

Första gången, så vitt vi vet idag, som ordet yoga nämndes i skrift var i Vedaskrifterna från ca 5000 år sedan. De är den indiska kulturens äldsta skrifter och där kan man bl.a. läsa om yogaundervisning i form av ritualer och ceremonier för att övervinna sinnets begränsningar.

Förklassisk Yoga

För ca 2500 år sedan skrevs den kanske viktigaste indiska skriften genom tiderna, Bhagavad-Gita, som har jämförts med både Bibeln och Koranen och som vi idag kanske skulle uppfatta mer som en sagoberättelse. Den beskriver den yogiska vägen som trefaldig; Jnana Yoga (kunskap), Bhakti Yoga (kärleksfull hängivenhet) och Karma Yoga (osjälviska handlingar).

Klassisk Yoga

Den skrift som vi kanske allra mest refererar till idag inom modern yoga är Yoga Sutras av Patanjali. Det är en samling verser som beskriver mer ingående vad yoga är. Exempelvis vers 1.2 som lyder ”Yogas Citta Vrtti Nirodha” och betyder ungefär ”yoga är när sinnets rörelser stillar sig”. Vidare beskriver verserna åtta vägar mot denna sinnesro, dvs. Raja Yoga (den åttafaldiga vägen):

  • Yamas, hur vi är mot varandra
  • Niyamas, hur vi är mot oss själva
  • Asanas, kroppspositioner (vid denna tid handlade det huvudsakligen om meditation)
  • Pranayama, andningsövningar
  • Pratyahara, kontroll av sinnena (inför meditation)
  • Dharana, koncentration och fokus
  • Dhyana, meditation
  • Samadhi, sinnesro

Postklassisk Yoga

Under 1400-talet introducerades Hatha Yoga Pradipika som är den skrift som ligger till grund för Hatha Yoga, en yogaform som utövas än idag. Denna skrift utgår från den klassiska yogans Yoga Sutra, men fokuserar mer på själva yogaövningarna och inte på yogan som livsstil. Det var under denna period som yogan spreds allt mer och fokus handlade om acceptans och att leva här och nu, till skillnad från tidigare epoker som strävade efter en befrielse från denna värld.

Hatha Yogan är troligtvis den äldsta av de moderna yogaformer som utövas idag. Hatha betyder kraftfull och syftar till att använda sig av fysiska kroppsaktiviteter för att förbereda kroppen för det mentala arbetet, där vi kan nå sinnesro. Ha representerar det aktiva, medan Tha står för det lugnande. Syftet med Hatha Yoga är att förebygga ohälsa genom att skapa balans i kroppen mellan just aktivitet och vila, både fysiskt och mentalt. Du kan även läsa mer om Hatha Yoga här.

Länk till att läsa mer om Yogaformer och moment. Yogafilosofi.
Länk till alla tjänster för yoga hos InCare - yogafilosofi, yogaformer & moment, yoga PT lektion 1-2 personer, yogakurser & retreats och yoga på företag & event
My Cart
Close Wishlist
Categories