Yoga är en många tusen år gammal tradition. Man har t.ex. hittat grottmålningar från ca 15000 år sedan som föreställer det vi idag skulle kalla för meditationsställning. Även om det inte går att veta om det var just yoga som bilderna avsåg.

Ordet Yoga

Ordet ”yoga” kommer från sanskrit och betyder förening. Det handlar om förening mellan kropp och själ, eller mellan varje enskild människa och omvärlden. Lite kortfattat handlar detta i sin tur om att nå sinnesro. Ordet i sig har ursprungligen inget att göra med de kroppsliga aktiviteter som vi idag kallar yoga.

Här på InCare i Svinninge, Åkersberga tycker vi att det är viktigt att värna om yogans historiska betydelse, i en modern tid där yoga allt mer har kommit att handla om träning och spektakulära positioner.

Yogafilosofi vs Religion

Yoga är en filosofi och ingen religion till skillnad från vad många tror. Det finns ingen gud att be till men det går att hitta liknelser inom både Buddhism och Hinduism när det gäller t.ex. meditation och livsstil.

Vedisk Yoga

Första gången, så vitt vi vet idag, som ordet yoga nämndes i skrift var i Vedaskrifterna från ca 5000 år sedan. De är den indiska kulturens äldsta skrifter och där kan man bl.a. läsa om yogaundervisning i form av ritualer och ceremonier för att övervinna sinnets begränsningar.

Förklassisk Yoga

För ca 2500 år sedan skrevs den kanske viktigaste indiska skriften genom tiderna, Bhagavad-Gita, som har jämförts med både Bibeln och Koranen, men som vi idag kanske skulle uppfatta mer som en sagoberättelse. Den beskriver den yogiska vägen som trefaldig; Jnana Yoga (kunskap), Bhakti Yoga (kärleksfull hängivenhet) och Karma Yoga (osjälviska handlingar).

Klassisk Yoga

Den skrift som vi kanske allra mest refererar till idag inom modern yoga är Yoga Sutras av Patanjali. Det är en samling verser som beskriver mer ingående vad yoga är. Exempelvis vers 1.2 som lyder ”Yogas Citta Vrtti Nirodha” och betyder ungefär ”yoga är när sinnets rörelser stillar sig”. Vidare beskriver verserna åtta vägar mot denna sinnesro, dvs. Raja Yoga (den åttafaldiga vägen):

  • Yamas, hur vi är mot varandra
  • Niyamas, hur vi är mot oss själva
  • Asanas, kroppspositioner (vid denna tid handlade det huvudsakligen om meditation)
  • Pranayama, andningsövningar
  • Pratyahara, kontroll av sinnena (inför meditation)>
  • Dharana, koncentration och fokus
  • Dhyana, meditation
  • Samadhi, sinnesro

Postklassisk Yoga

Under 1400-talet introducerades Hatha Yoga Pradipika som är den skrift som ligger till grund för Hatha Yoga, en yogaform som utövas än idag. Denna skrift utgår från den klassiska yogans Yoga Sutra, men fokuserar mer på själva yogaövningarna och inte på yogan som livsstil. Det var under denna period som yogan spreds allt mer och fokus handlade om acceptans och att leva här och nu, till skillnad från tidigare epoker som strävade efter en befrielse från denna värld.

Hatha Yogan är troligtvis den äldsta av de moderna yogaformer som utövas idag. Hatha betyder kraftfull och syftar till att använda sig av fysiska kroppsaktiviteter för att förbereda kroppen för det mentala arbetet, där vi kan nå sinnesro. Ha representerar det aktiva, medan Tha står för det lugnande. Syftet med Hatha Yoga är att förebygga ohälsa genom att skapa balans i kroppen mellan just aktivitet och vila, både fysiskt och mentalt. Du kan även läsa mer om Hatha Yoga och de olika moment som ingår i Hatha Yoga.

Yogafilosofi på InCare

Här på InCare i Svinninge, Åkersberga värnar vi om yogafilosofi och yogatradition. Jag som arbetar här heter Cecilia Marberg och är Certifierad Yogalärare med 500 timmar avancerad yogalärarutbildning. Förutom grundutbildningen på 200 timmar studerade jag även 60 timmar extra i just yogafilosofi och yogamytologi, samt sanskrit och viktiga texter.

Jag brinner för att undervisa traditionell yoga där vi får med lite av hela yogatraditionen, som t.ex. olika teman med koppling till yogafilosofi. Traditionella moment, utöver asanas (yogapositioner) och savasana (vila) som alltid ingår i mina yogaklasser på ett eller annat sätt är bl.a. chanting. Då vi sjunger (ljudar/vibrerar) ett filosofiskt mantra för att skapa lugn och fokus. Även pranayama, där vi praktiserar olika andningsövningar för att påverka nervsystemen i olika syften. Samt meditation då vi strävar efter att rikta uppmärksamheten inåt, bort från yttre stimuli, i syfte att hitta sinnesro.

Yoga på InCare

De yogaformer jag är utbildad i är Hatha Yoga och Restorative Yoga. Jag håller yogakurser med olika teman på vackra Leva Studio i Hästängsudd, Åkersberga, då vi yogar i grupp. Och så erbjuder jag även PT yoga lektioner i min lilla studio här på InCare i Svinninge, då vi får möjlighet att fokusera på just dina förutsättningar och behov.

För det mesta undervisar jag utan musik för att du hellre ska följa ditt eget andetag. Och jag ger tydliga instruktioner med olika alternativ, så att du kan fokusera på de detaljer som fungerar för din kropp istället för andra tankar som kan snurra i huvudet. Hos mig är yoga helt prestigelös, utan krav eller prestation. Varje kropp är unik, och varje förmåga är en ständig process. Varmt välkommen att yoga på InCare, kontakta mig gärna om du vill ha mer information / Cecilia Marberg

My Cart
Wishlist
Categories